Spoed?
Bel: 06-531 085 09
Home Nieuws

Aanleg en vernieuwen

Mocht na ontstoppen/ inspecteren blijken dat er een defect aan de leiding is door bijvoorbeeld wortelingroei, verzakking, breuk, verouderd leidingen (gres, beton of asbest) kunnen wij dit verhelpen door plaatselijk reparatie of gedeeltelijk dan wel gehele vervanging van uw riolering. 

Alle benodigde bouwkundige werkzaamheden zoals, hak en breekwerk  herstel van vloeren en wanden als ook straatwerk en terugplaatsen beplating in tuin worden door ons verzorgd.

Voor het aanleggen vervangen en repareren van zowel binnen als buiten riolering of kruipruimte riolering maken wij gebruik van een compleet ingerichte servicewagen rioolaansluitingen. Deze wagen bevat alle gereedschappen en pvc materialen om iedere aansluiting van groot tot klein te maken.

plaatsen vetputten, kolken, hemelwaterafvoer